365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 6 tháng 7: Khiếm khuyết cũng là đẹp

Khiếm khuyết cũng là đẹp

Phật Quang Tinh Vân (1927 – 2023)

Trăng không nhất định phải tròn, trăng khuyết cũng là đẹp;

Đời người không nhất định phải sở hữu cái gì đó, được thụ hưởng cùng nhau chính là một thứ phúc phận.

Sở hữu tài vật mà không dùng khác gì “không có”;

Sở hữu tiền bạc mà không biết dùng khác gì “vô dụng”;

Một lòng muốn “sở hữu” chẳng bằng đề xướng “dùng thứ có được”;

“Sở hữu” chỉ là người giàu có; “dùng thứ có được” mới là người trí tuệ.

Lấy cho đi làm hạnh phúc sẽ không tham; lấy bận rộn làm niềm vui sẽ không buồn khổ;

Lấy cần mẫn làm giàu có sẽ không nghèo; lấy nhẫn nhịn làm sức mạnh sẽ không sợ hãi.

— Trích từ “Phật Quang Thái căn đàm”

Lời bàn: Thế sự vô thường, các hiện trạng đều không. Nếu chúng ta có một trái tim bình thường, hết thảy trên thế gian có cũng tốt, không cũng tốt, đều xem như hoa trong gương, trăng bóng nước. Cố nhiên, “có” thì có thể sống vô ưu; “không” cũng có thể tự tại trong tâm hồn; đi sâu thể hiện sự vô hạn, vô biên, vô lượng, được cũng tốt, mất cũng tốt, có được là phúc, mất đi là rộng kết thiện duyên. Thường mang trái tim bình thường, trong cuộc sống tự có thể không vì được mất, có không mà điên đảo lo âu.

Bài viết bạn có thể quan tâm: 365 ngày cho cuộc lữ hành – Trải nghiệm từ kinh điển Phật giáo và văn học Trung Hoa- Lời tựa của Đại sư Tinh Vân

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *