365 ngày cho cuộc lữ hành- Ngày 8 tháng 1: Chớ nói lời thái quá & Bài ca nhẫn nại

Chớ nói lời thái quá

Thập Đắc (Đường) (?-?)

Phú quý phù vân chớ khoa trương

Tập tục dân gian cũng tầm thường

Khuyên người hãy sống luôn cần kiệm

Lập gia khởi nghiệp rạng muôn phương.

*

Bài ca nhẫn nại

Ngày xưa Hàn Sơn hỏi Thập Đắc rằng: “Thế gian có người phỉ báng ta, ức hiếp ta, nhục mạ ta, cười chê ta, xem thường ta, kinh rẻ ta, làm những điều ác độc, nham hiểm đối với ta, lại còn lừa gạt ta thì phải làm thế nào?”

Thập Đắc đáp: “Hãy nhẫn họ, nhường họ, mặc họ, nhịn họ, kính họ, đừng chú ý đến họ, đợi vài năm sau hãy nhìn lại họ”

— Trích từ “Hàn Sơn thi tập”

Bài viết bạn có thể quan tâm: 365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 7 tháng 1: Đêm đông đọc sách dạy con trai Tử Duật; Ngày Mai; Hôm nay

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *