365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 3 tháng 7: Trí tuệ cuộc đời

Trí tuệ cuộc đời

Phật Quang Tinh Vân (1927 – 2023)

Cuộc đời có vui có buồn mới đầy đủ;

Cuộc đời có thành có bại mới hợp lý;

Cuộc đời có được có mất mới công bằng;

Cuộc đời có sinh có tử mới tự nhiên.

Cuộc sống nhập thế là lấy có làm niềm vui,

Có là gánh nặng, là liên lụy;

Cuộc sống xuất thế là lấy không làm niềm vui, không là vô biên, là vô hạn.

Trong lòng phải có gốc thì thành công mới đơm hoa kết trái;

Trong lòng phải có nguyện mới thành tựu sự nghiệp;

Trong lòng phải có lý tưởng mới đi được khắp thiên hạ;

Trong lòng phải có chủ đích mới đứng vững ở muôn nơi;

Trong lòng phải có phẩm đức mới bao dung được vạn vật;

Trong lòng phải có đạo hạnh mới có được hết thảy công đức.

Cuộc đời yêu cầu chân, đối đãi với người khác chân thành;

Cuộc đời yêu cầu thiện, bao dung chúng sinh bằng thiện tâm;

Cuộc đời yêu cầu mỹ, tô điểm thế giới thêm mỹ lệ;

Cuộc đời yêu cầu hòa, thúc đẩy phồn vinh bằng hòa bình;

Cuộc đời yêu cầu tri, thúc đẩy văn minh bằng tri thức;

Cuộc đời yêu cầu hỷ, làm phong phú sinh mệnh bằng niềm vui hỷ xả.

— Trích từ “Phật Quang Thái căn đàm”

Bài viết bạn có thể quan tâm: 365 ngày cho cuộc lữ hành – Trải nghiệm từ kinh điển Phật giáo và văn học Trung Hoa- Lời tựa của Đại sư Tinh Vân

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *