Tăng sĩ và đống phân

Có một vị tăng sĩ tu hạnh khiêm cung, hễ gặp bắt kỳ một chúng sinh nào từ người, vật đến cành cây, ngọn cỏ… tăng sĩ cũng đều cúi mình làm lễ.

Một ngày nọ, đang trên đường đi khất thực thì tăng sĩ gặp một đống phân ở bên đường. Định lại gần làm lễ, chợt tăng sĩ nghe thấy âm thanh phát ra từ đống phân: “Tránh xa ta ra, tránh xa ta ra”.

Ngạc nhiên và không hiểu vì lý do gì lại có âm thanh đó, nhưng vì tu theo hạnh khiêm cung nên tăng sĩ vẫn tiến lại gần. Vừa chuẩn bị cúi mình, tăng sĩ  lại nghe được âm thanh thanh phát ra từ đống phân, lần này là tiếng quát: “Tránh xa ta ra, tránh xa ta ra”.

Lúc này tăng sĩ mới giật mình và dần lùi lại phía sau.

“Ngày xưa ta trắng trẻo, thơm tho biết nhường nào, thế mà kể từ ngày đi qua nhà ngươi ta mới hôi thối, bẩn thỉu như thế này. Ngươi hãy mau tránh thật xa ta ra, tránh xa ta ra” đống phân quát./.

P/s: Trước khi đổ lỗi cho ai, ta nên tự xét lại mình xem nguyên do từ đâu mà ra nhé.

Đại Dương tổng hợp.

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *