365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 17 tháng 6: Nghèo khổ và giàu có; Người giàu có nhất

Nghèo khổ và giàu có

Phật Quang Tinh Vân (1927 – 2023)

Theo quan điểm của Phật giáo, trên cuộc đời này không có ai là người nghèo túng cả.

Người có thời gian thì dùng thời gian đi san sẻ giúp đỡ người khác, chẳng phải anh ta là người giàu có về thời gian hay sao?

Người giỏi dùng ngôn từ văn chương thì dùng ngôn từ văn chương để tán dương, cổ vũ người khác, chẳng phải anh ta là người giàu có ngôn từ yêu thương hay sao?

Người dùng sức lực giúp đỡ, phục vụ người khác, đó chẳng phải là người giàu có về sức lực hay sao?

Cho nên người có lòng tham không đáy thì mãi mãi nghèo khổ, người vui vẻ giúp đỡ người khác chính là người giàu có.

*

Người giàu có nhất

Phật giáo không phản đối mọi người sở hữu tài sản và làm giàu, tài sản đương nhiên rất quan trọng với cuộc sống hiện thực.

Nhưng đào bới kho báu trong lòng, khai phá năng lượng trong tâm thì càng quan trọng hơn.

Cho nên, người nhận thức được chính mình, tin vào chính mình, thậm chí biết và khẳng định chúng sinh đều có Phật tính, đều có thể thành Phật mới là người thật sự sở hữu tài sản vô giá.

Bạn có thể khai quật được Phật tính vốn có trong mỗi người không? Vậy thì hiện tại bạn chính là người giàu có nhất thế gian!

— Trích từ “Ranh giới giữa mê và ngộ”.

Bài viết bạn có thể quan tâm: 365 ngày cho cuộc lữ hành – Trải nghiệm từ kinh điển Phật giáo và văn học Trung Hoa- Lời tựa của Đại sư Tinh Vân

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *