365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 6 tháng 3: Dĩ hòa vi quý; Tu hành là sự chuyển hóa

Phật Quang Tinh Vân (1927 – 2023)

Dĩ hòa vi quý

Thanh cao, quý phái, trung kiên

Uyển chuyển như nước ra miền biển khơi

Không chê anh nhỏ em ơi

Trăm dòng suối nhỏ hợp thời với nhau.

Anh phải, tôi trái trước sau

Cánh đồng tuyết chảy nỗi đau xóa nhòa

Anh lớn, tôi nhỏ hài hòa

Phá tan ngạo mạn, ngự tòa chân tâm.

Anh được, tôi mất tình thâm

Sợi dây ái kết, lỗi lầm tháo đi

Anh khổ, tôi có vui chi

Học hạnh Bồ tát từ bi giúp đời.

*

Tu hành là sự chuyển hóa

Đời người nằm ở chữ “chuyển hóa”, chuyển lớn thành bé, chuyển khổ thành vui, chuyển mê thành ngộ, chuyển tà thành chính. Bí quyết của việc tu hành chính là phải chuyển hóa hết thảy cảnh giới không tốt thành cảnh giới thiện mỹ.

Dũng cảm chấp nhận, khéo léo chuyển hóa, chuyển hóa phiền não trở thành Bồ đề, đó chính là điều quan trọng trong việc tu hành đem Phật giáo đến với nhân gian.

– Trích từ “Tinh Vân thuyết dụ”

*

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *