365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 11 tháng 3: Câu đối ở chùa (2)

Chùa Tấn Vân ở Trùng Khánh

Người biết rằng thân thể không trụ lâu dài, hà tất vội vội vàng vàng làm ra chuyện xằng việc bậy.

Ta đã hiểu cuộc đời hầu như định sẵn, chỉ nên trong trong sạch sạch thực hiện điều hay lẽ phải.

*

Chùa Viên Thông ở Côn Minh

Phật quang chiếu rọi khắp muôn nơi, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, nhân quả chân lý đã định.

Pháp luân thường chuyển tại nhân gian, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, trên đầu thần minh dõi theo.

*

Viện Văn Thù chùa Kim Đình ở núi Kê Túc

Hiểu biết rồi thời thực hiện đi, thực hiện rồi thời buông xuống thôi, hiểu rõ rồi còn gì không hiểu nữa?

Trí tuệ được sinh ra từ giác, giác được sinh ra từ tự tại, phát sinh ra vậy còn mong gì sinh?

*

Chùa Quang Hiếu ở Thái Châu

Mười năm ở Hà Đông, mười năm ở Hà Tây, đừng phí hoài năm tháng thanh xuân.

Một bước đặt trong cửa, một bước đặt ngoài cửa, phải biết cẩn thận từng bước chân.

*

Chùa Khai Bảo ở Khai Phong

Không làm việc ác, chỉ làm việc lành, đã hiểu ý mầu chân thật của Như Lai.

Bốn đại vốn không, năm uẩn chẳng có, ấy là tâm trí tuệ bao la rộng lớn.

– Trích từ “Phật Quang giáo khoa thư”

*

Bài viết bạn có thể quan tâm: 365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 23 tháng 1: Câu đối ở chùa (1)

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *