365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 26 tháng 4: Nghìn chữ răn con

Nghìn chữ răn con

Châu Hưng Tự (Nam Lương) (469 – 521)

Biết sai phải sửa, làm được chớ quên.

Không nói lỗi người, đừng ỷ tài mình.

Hiền nhân cao thượng, cần học tập theo.

Tạo đức lập danh, hình thể đoan chính.

Tích ác chiêu họa, làm lành được phúc.

Ngọc lớn sao bằng, thời gian quý hơn.

Phụng cha thờ vua, nghiêm túc cung kính.

Hiếu thảo tận tâm, trung thành xả thân.

— Trích từ “Lương văn kỷ”

*

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *