365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 4 tháng 6: Câu đối ở chùa (3)

Điện Thiên Vương, chùa Phổ Tế, núi Phổ Đà, Chiết Giang

Mở miệng mỉm cười, cười kẻ đáng cười trong thiên hạ;

Rộng lượng bao dung, dung chuyện khó dung của thế gian.

*

Thiền tự Báo Ân Thất tháp, Chiết Giang

Mười phương đến, mười phương đi, mười phương cộng thành chuyện mười phương

Vạn người thí, vạn người xả, vạn người cùng kết duyên vạn người.

*

Điện Quán Âm chùa Tôn Nghĩa Tương Sơn

Một sắc một hương, cúng dường Như Lai mười phương, Hoa Tạng trang nghiêm nguyện vô tận;

Ngàn mắt ngàn tay, cứu độ chúng sinh chìm đắm, tâm đại bi khắp cõi Ta Bà.

*

Cung Ung Hoà, Bắc Kinh

Cùng đại địa thành hình, đều là pháp hữu vi;

Cùng chúng sinh một thể, nên quán chiếu như ri.

*

Chùa Dương Lâm, Phúc Châu

Cháo đến cơm đi, đừng để thời gian che mặt mũi;

Mõ vang chuông vọng, thường treo sinh tử ở đầu tâm.

— Trích từ “Phật Quang giáo khoa thư”

Bài viết bạn có thể quan tâm:

1. 365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 11 tháng 3: Câu đối ở chùa (2)

2. 365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 23 tháng 1: Câu đối ở chùa (1)

3. 365 ngày cho cuộc lữ hành – Trải nghiệm từ kinh điển Phật giáo và văn học Trung Hoa- Lời tựa của Đại sư Tinh Vân

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *